Yem Şalgamı POLYBRA

Yem Şalgamı POLYBRA

Brassica rapa rapa

  • Çok iyi sindirilebilen, yüksek verimli hayvan yem şalgamı çeşididir.
  • Yaprakları ve kökü koyun, düve, sığır ve süt inekleri tarafından iştahla yenir.
  • Dönüme atılan tohum miktarının az, alınan verimin çok olmasından dolayı maliyeti çok düşüktür.
  • Düzenli olarak yedirildiğinde süt veriminde günlük 4-5 litreye varan artış sağlanır.