Sorgum & Sudan Otu SUGAR GRAZE II

Sorgum & Sudan Otu SUGAR GRAZE II

Sorghum & Sudangrass

 • Tek yıllık yaşam süresine sahiptir.
 • Zor arazi şartlarına adaptasyonu güçlüdür.
 • Gelişme tabiatı yazlık ve erkencidir.
 • Ortalama çiçeklenme gün sayısı 53 gündür.
 • Çıkıştan sonra ilk hasat 45-50 gün sonra yapılmaktadır.
 • Sap uzunluğu 250-270 cm’dir.
 • Sap durumu dik ve gevrektir.
 • Çok sayıda kardeş yapmaktadır.
 • Uygun bakım şartlarında 3-5 biçim yapılabilmektedir.
 • Uygun biçim boyu 100-120 cm’dir.
 • 60 cm altında yeşil otlatmaya uygun değildir. (Prüsik asit)
 • Geniş yapraklı ve silaja uygundur.
 • Besleyiciliği ve sindirebilirliği yüksektir.