İtalyan Çimi CARAMBA

İtalyan Çimi CARAMBA

Lolium multiflorum

  • Caramba, geniş yapraklı, çok lezzetli ve kolay sindirilebilen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
  • Enerji ve protein değeri çok yüksek olan Caramba, yeşil ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir.
  • Caramba 6°C ila 32°C arasında her ısıda gelişir.
  • 18°C ila 24°C aralığında ekildiğinde ilk biçim 35 gün sonra yapılabilir.
  • İdeal iklim şartlarında her 20 günde bir biçime gelmektedir.
  • Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz.
  • Kolay sindirilebilirliği, yüksek besin değerleri ve yüksek kuru madde oranı sayesinde süt ve besi artışı sağlar.