7M Sultan

7M Sultan

  • Çok koyu yeşil renkli, çok ince ve sık dokuludur.
  • Basılmaya ve yıpranmaya çok dayanıklıdır.
  • Yavaş büyür. Az biçim ister.
  • Kısa biçime çok elverişlidir.
  • Hastalıklara karşı dayanıklılığı yüksektir.
  • Yüksek kaliteli Poa pratensis içeriği sayesinde kendini yenileme kabiliyeti ve yıpranmaya dayanıklılığı çok yüksektir. Karışım içerisindeki rizomlu varyetelerin toplam oranı %70’tir. Rizomlu bitkiler kol atarak alanda hasar görmüş, boşluk oluşmuş alanları doldurur.
  • Kalitesi ve dayanıklılığı yüksek, bakım maliyeti daha düşük yeşil alanlar oluşturur.