6M Greenpower

6M Greenpower

  • Çabuk yapılanır.
  • Üzerine yoğun olarak basılan alanlar için idealdir.
  • Kısa biçime dayanıklıdır.
  • Zorlu kış şartlarına toleransı yüksektir.
  • Kendini yenileyebilen alanlar oluşturur.