4M Safir

4M Safir

  • Çok koyu yeşil renkli, ince ve sık dokuludur.
  • Basılmaya çok dayanıklıdır.
  • Yavaş büyür. Böylece çok sık biçim yapmak gerekmez.
  • Kısa biçime çok elverişlidir.
  • Hastalıklara karşı dayanıklılığı yüksektir.
  • Kıştan çok daha az zarar görür. Yıl boyu kaliteli dokusunu muhafaza eder.
  • Yüksek kaliteli rizomlu içeriği sayesinde kendini yenileme kabiliyeti yüksektir. Karışım içerisindeki rizomlu varyetelerin toplam oranı %45’tir. Rizomlu bitkiler kol atarak alanda hasar görmüş, boşluk oluşmuş alanları doldurur.
  • Kalitesi ve dayanıklılığı yüksek, bakım maliyeti daha düşük yeşil alanlar oluşturur.